Velkommen til Leines Barnehage

 

 

Leines Barnehage er en 1 avdelings-barnehage som er godkjent for 28 plasser. Av disse kan det være inntil 7 barn under 3 år. Vi er en utebarnehage, som vektlegger fysisk aktivitet og sunt kosthold.

 

Vi har flotte uteområdet med kort vei til både fjære, skog og fjell. Sammen med skolen har vi opparbeidet en naturlekeplass, akebakke, lavvo, natursti og gapahuk med bålplass.

 

Barnehagen er nå med i et 3-årig prosjekt: UT er IN.
Prosjektet har som hovedmål å:

Fremme trivsel og sunn livsførsel i barnehagen
Fremme holdningsskapende arbeid for trivsel og sunn livsførsel hele livet

 

Det legges vekt på:
- fysisk aktivitet
- naturopplevelser
- mat

 

Ut på tur - aldri sur !

 

Leines Barnehage © 2010